Supka Magdolna emlék-díjat kaptak:2006 Bráda Tibor


2007 Wehner Tibor


2008 Sípos Mihály


2009 Gulyás János


2010 Gaál József


2011 Kugler Flórián

2012 Márkus István

2013 Sulyok Gabriella

2014 Shah Gabriella és Shah Timor

2015 Verebes György

2016 Atlasz Gábor

2017 Szarvas József

2018 Cserba György„SUPKA MAGDOLNA EMLÉKDÍJ”

ALAPÍTÁSA


AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI CÉLJAINAK MEGFELELŐEN:

A T-Art Alapítvány Alapító Okiratában rögzített működési céljai között megjelöli, hogy „támogatja

- a művészek, a kritikusok, valamint a különböző művészeti ágak közötti kapcsolatok elmélyítését,

A közönség ízlésformálására irányuló kezdeményezéseket (ismeretterjesztő előadások, kiállítások rendezése, cikkek, tanulmányok publikálása).”


ELŐZMÉNYEK:

E célkitűzések elérésében meghatározó erőt jelentett, hogy azok másfél évtizeden át Dr. Supka Magdolna Széchenyi Díjas művészettörténész szellemi vezetésével valósulhattak meg. A Professzor Asszonnyal való szoros együttműködés a művészek és a kritikusok, azaz a művészettörténészek közötti eredményes szakmai kapcsolatként értékelhető. Kiállítás-megnyitó előadásai és szakmai folyóiratokba, katalógusokba, valamint albumokba készített tanulmányai az ízlésformálásnak és az ismeretterjesztésnek legigényesebb példáit képviselik.


KEZDEMÉNYEZÉS:

Mindezekre tekintettel – Dr. Supka Magdolna halála után – 2006-ban, felajánlás született egy róla elnevezett szakmai díj megalapítására.

A felajánlást Csáki József (2767 Tápiógyörgye, Szilvási út 42. sz. alatti lakos) tette, aki éveken át kitartó szponzorként támogatta a Professzor Asszony közreműködésével tervezett művészeti programok megvalósulását és a T-Art Alapítvány tevékenységéhez csatlakozó művészek alkotásaiból rendszeresen vásárolt.

Csáki József vállalta, hogy minden évben az aktuális minimálbér összegét biztosítja a Dr. Supka Magdolnáról elnevezett szakmai díj céljaira.

Felajánlásának kezelését, illetve a Díj létrehozását és működtetését a T-Art Alapítványra bízta.


ELŐKÉSZÍTÉS:

A T-Art Alapítvány Kuratóriuma tisztelettel elfogadta, hogy Csáki József

a felajánlás évében szeptember 15.-éig, majd az azt követő években június 30.-áig az Alapítvány bankszámlájára utalja a mindenkori minimálbér összegét.

A T-Art Alapítvány a Csáki József által biztosított minimálbér összegét minden évben azzal azonos mértékben kiegészíti, vagyis megduplázza.

Az így megteremtett anyagi fedezet felhasználásával Csáki József és a T-Art Alapítvány létrehozzák a „SUPKA MAGDOLNA EMLÉKDÍJ” elnevezésű szakmai elismerést.

A T-Art Alapítvány szükségesnek tartotta, hogy a Díjjal történő anyagi elismerés lehetősége erre szolgáló érem adományozásával is társuljon. Ez egyúttal a névadó emlékének egyfajta tiszteletét is jelenti. Ezért az Alapítvány megbízta Csikai Márta Munkácsy-díjas szobrászművészt az érem elkészítésével.

A Díj létrehozásához és működtetéséhez Dr. Supka Magdolna jogutódja, Bényi Eszter textilművész megadta hozzájárulását.


ALAPÍTÁS, MŰKÖDTETÉS:

Fenti előzmények és előkészítő munkák alapján rögzíthetők az alábbiak:

Csáki József (2767 Tápiógyörgye, Szilvási út 42.) kezdeményező felajánlására, valamint a felajánlás kezelésével megbízott T-Art Alapítvány által biztosított további anyagai fedezettel és a Csikai Márta szobrászművész által készített éremmel

CSÁKI JÓZSEF ÉS A T-ART ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZTÁK A „SUPKA MAGDOLNA EMLÉKDÍJ” ELNEVEZÉSŰ KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI ELISMERÉST,

amely azt a személyiséget ismeri el, aki a Díj névadójának példájára kimagasló szakmai igényességgel és a hivatása iránti morális elkötelezettséggel folytatott elméleti tudományos munkával, ízlésformáló ismeretterjesztéssel vagy értékőrző szervezői tevékenységgel gondozza a kortárs magyar képzőművészet ügyét.

  • A Supka Magdolna Emlékdíj évente kerül átadásra (lehetőség szerint) a Magyar Festészet Napja ünnepi rendezvényeinek keretében.
  • A díjazott személy kiválasztása a T-Art Alapítvány kuratóriumának feladata, amelyet mindenkor Csáki József közreműködésével valósít meg.
  • A T-Art Alapítvány, Csáki Józseffel is egyeztetett szakmai döntése alapján a díjazásra kiválasztott személy az erre alkalmas ünnepi eseményen Dr. Supka Magdolna lányától, Bényi Esztertől veheti át A SUPKA MAGDOLNA EMLÉKDÍJ érmét és az ahhoz tartozó anyagi elismerést, amely a mindenkori minimálbér kétszeres összege.
  • Mivel a T-Art Alapítvány közhasznú szervezet, a működési célja szerinti juttatásként adott anyagi elismerés nem jelent adókötelest bevételt a díjazott számára.

Jelen alapító dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései az irányadóak.


Tenk László festőművész
a T-Art Alapítvány alapítója és elnöke

Mészáros Géza
a T-Art Alapítvány képviselője

Csáki József
a Supka Magdolna Emlékdíj
Létrehozásának kezdeményezője


Záradék: Csáki József halála után a T-Art Alapítvány egymaga biztosítja a díj folytonosságát.


Nyilatkozat

„A Supka Magdolna Emlékdíj” Egyetértve az elhunyt Csáki József és a T- Art Alapítvány által létrehozott „Supka Magdolna emlékdíj” céljaival és megvalósításának módjával, valamint kifejezve megboldogult Supka Magdolna asszony munkássága iránt érzett megbecsülésünket és hálánkat, az Academia Humana Alapítvány csatlakozik az alapítókhoz.

A csatlakozás értelmében a jövőben fedezetet biztosítunk a díj összegének felére. Képviselőnk részt vesz a díjazott személy kiválasztását illető döntésekben.

A T- Art Alapítvánnyal közösen úgy határoztunk, hogy az emlékdíj összegének emelése érdekében további támogatók csatlakozását is elfogadjuk.  

 Kiss Sándor Academia Humana Alapítvány elnöke
Budapest, 2015. augusztus 15.